Tiền trong casino gọi là gì? Các loại tiền được sử dụng trong casino

Tiền trong casino gọi là gì? Các loại tiền được sử dụng trong casino

Casino là một hình thức kinh doanh có lợi nhuận khá lớn và ngày càng phát triển trên thế giới. Một v